Cùng Siberian Wellness tậu xe hơi

Để hiểu rõ hơn về chương trình tuyệt vời này, các bạn có thể truy cập vào link bên dưới để tham khảo thêm thông tin nhé. Tham gia sự kiện để nhận ngay chiếc xe của cuộc đời bạn nhé.

51
kinh doanh online

Siberi

Hỏi : Chương trình “DỰ ÁN XE HƠI” của Siberian Wellness thể lệ và điều kiện tham gia là gì vậy?

Điều kiện của Chương trình:

1. Người tham dự Chương trình
Các Tư vấn viên có danh hiệu Nhà tư vấn chuyên nghiệp, Thủ Lĩnh và Thủ Lĩnh
Cao Cấp.
Để tham gia dự án các Tư vấn viên phải có danh hiệu Nhà tư vấn chuyên nghiệp, Thủ Lĩnh hoặc Thủ Lĩnh Cao Cấp ba tháng liên tục hoặc lâu hơn.

Tư vấn viên đủ tiêu chuẩn muốn tham gia Chương trình Dự án xe hơi phải tự nguyện
đề đạt với công ty, tự lựa chọn xe (trừ màu đỏ) và tự lựa chon ngân hàng cấp tín dụng.
Tư vấn viên sẽ ký hợp đồng vay mua xe hơi với ngân hàng được lựa chọn.

2. Điểm tăng trưởng :
Сứ mỗi điểm tăng trưởng của Doanh số nhóm (DSN) trong tháng Tư vấn viên sẽ được Công ty tặng số tiền thưởng là 3.500 đ để thanh toán cho hợp đồng vay mua xe hơi.

3. Cấu trúc hệ thống:
Khi Tư vấn viên bắt đầu tham gia “Dự án xe hơi” thì cấu trúc hệ thống và mức DSN
sẽ được xác định theo kết quả của tháng trước tháng mà séc tiền thưởng của tháng này sẽ được dùng để thanh toán tiền gốc và tiền lãi cho tháng đầu tiên của hợp đồng vay mua xe hơi.

Để hiểu rõ hơn về chương trình tuyệt vời này, các bạn có thể truy cập vào link bên dưới để tham khảo thêm thông tin nhé. Tham gia sự kiện để nhận ngay chiếc xe của cuộc đời bạn nhé.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here